Friday, July 8, 2022

National High School Graduation Exams ~ By CEF staff Dung

Today has been a big day for many students throughout the country and CEF's Dung explains why (with the English explanation following the Vietnamese). The photos are of some of our students and what they hope their results will enable them to study.


                                        General Medicine

                                         Economic Law

                                       Banking or Business Law

                                    Banking or Business Law

                                              Chinese

Các em học sinh lớp 12 đã bắt đầu kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ hôm quado Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức. Các em phải hoàn thành tất cả năm môn thi, trong đó có ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ Văn và ngoại ngữ. Hai môn còn lại học sinh sẽ tự chọn theo nguyện vọng khối xét tuyển vào đại học mong muốn, ví dụ: khối khoa học tự nhiên, các em sẽ thi lý, hóa và sinh học hoặc nếu khối khoa học xã hội, các em sẽ thi ba môn là sử, địa và giáo dục công dân. Riêng về ngoại ngữ, các em có thể chọn một trong những ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật, Nga hay Hàn. Kết quả kỳ thi trung học phổ thông sẽ được dùng để xét điểm tuyển đầu vào của các trường đại học. Kỳ thi này rất khó khăn và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài rất quan trọng cho sự nghiệp tương lai của các em.

Chương trình học bổng dài hạn ở khu vực Đại Lộc mà tôi chịu trách nhiệm cũng có 3 học sinh tham gia kỳ thi này. Tất cả đều có kết quả tốt trong học kỳ hai và học rất chăm chỉ trong những tháng này cũng như không có đủ thời gian để làm bất cứ điều gì khác như năm ngoái. Họ phải học từ năm đến sáu giờ ở trường và tham gia một số lớp học thêm để mở rộng kiến thức. Tôi vẫn nhớ một sinh viên của tôi nói rằng họ cảm thấy rất căng thẳng và áp lực nhưng khi nghĩ về trường đại học mơ ước của mình, họ có thêm động lực để học tập.

Chúng tôi hy vọng rằng các em học sinh lớp 12 của CEF và tất cả học sinh lớp 12 tại Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt để có cơ hội lựa chọn một trường đại học mà mình mong muốn để sau này tốt nghiệp các em sẽ có công việc tốt và phù hợp với bản thân.

All grade 12 students take the high school graduation exams today which are administered by the Ministry of Education and Training. They have to do a total of five subjects which include three main subjects (mathematics, a foreign language, and literature) and the other two subjects, the students can choose which ones depending on what they need for their university entrance. For example, if they choose the natural science group, they have to take three subjects - physics, chemistry and biology, or in the social science group, they have to take three subjects - history, geography and civics. A foreign language exam can be one of the following, such as English, French, German, Chinese, Japanese, Russian or Korean. The exam results of the high school graduates will be used for their university entrance exams. These exams which are very challenging and significant for their future, requires careful preparation for a long period. 

I am responsible for the sponsorships in the Dai Loc area where there are 3 students taking this examination now. They all had good results in term two and studied super hard during these months and did not have enough time to do anything else. They must study five to six hours in school and attend extra tuition classes to broaden their knowledge. I still remember one of my students said that they felt very stressed and pressured but when they thought about the university of their dreams, they had more motivation to study. 

We hope that CEF’s grade 12 students and all grade 12 students in Vietnam will receive good results so they can have a chance to choose a suitable university that they want to study at to get a better job after graduating.