Tuesday, January 4, 2022

A vast improvement in her results (The Vietnamese translation follows the English)

CEF's Ngoc Do shares about one of our CEF students she has known for ages and recently has seen a huge improvement in her results:


Thanh is growing up so quickly that I can’t believe she is already in grade 12 this year! I first met her when she was in grade 3 and in her old, small house, full of memories between her and her dear father. Since her father died from a heart attack, the family moved to a new house near her grandmother’s one. In the beginning, she was still shocked about the sudden death of her father and she didn’t concentrate on her studies. However, the older she gets, the more aware she gets, and she has made lots of effort to improve her school results as I can see her performance at school is getting better each year. Recently I received her good results and feel very proud of her. Through talking many times with Thanh and her mother, I know that she did try a lot and was working very hard. 

Although she doesn’t want to continue her education after high school and go onto university, I believe that she will be successful in the future as she is very determined to do what she chooses.

Thanh ngày một lớn hơn và tôi không nghĩ là em  đã học lớp 12 rồi. Nhớ lần đầu gặp em là khi em mới học lớp 3 tại ngôi nhà nhỏ và đã cũ của em, ngôi nhà mang đầy những kỷ niệm giữa em và người cha yêu dấu. Kể từ khi ba em mất vì đột quỵ, cả gia đình em đã chuyển vào ở nhà mới,  gần nhà nội. Thời gian đầu sau khi ba qua đời, Thanh vẫn chưa kịp chấp nhận sự mất mát này và vì vậy, em ấy đã không tập trung vào việc học. Tuy nhiên, càng lớn, em càng nhận ra tầm quan trọng của việc học và em đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện việc học của mình. Và quả thực, tôi có thể thấy kết quả của em đang ngày một tiến bộ hơn. Em vừa gửi kết quả học tập cho tôi gần đây và tôi không thể không tự hào về em và sự phấn đấu của em. Nhiều lần trò chuyện cùng em và mẹ, tôi cảm nhận được em đã cố gắng rất nhiều cũng như đã rất siêng năng học tập. 

Mặc dầu T không muốn tiếp tục học đại học, nhưng tôi tin rằng, với sự quyết tâm theo đuổi lựa chọn của mình, em sẽ thành công một ngày không xa. 

(Name changed)

No comments:

Post a Comment